Bref 10Xeffect Max White 700Ml

12,67

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Bref WC 10xEffect Power Gel Max White Płynny środek do mycia muszli WC 700 mlBref Power Gel 10xEffect maksymalna Biel zapewnia kompleksowe rozwiązanie: skutecznie usuwa rdzę, zabrudzenia oraz kamień, odświeża oraz czyści muszlę powyżej, jak i poniżej linii wody. Dzięki gęstej formule utrzymuje się nawet na pionowych powierzchniach muszli. Rezultat to perfekcyjnie czysta i świeża muszla.1. Wybielanie2. Połyska3. Higieniczna czystość4. Neutralizuje nieprzyjemny zapach5. Czyści poniżej poziomu wody6. Czyści pod obrzeżem muszli7. Natychmiastowe działanie8. Usuwa kamień9. Formuła samoczynna10. Orzeźwiająca świeżośćZamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci: Aby otworzyć, naciśnij zakrętkę z obu stron w oznaczonych miejscach i odkręcaj w lewo. Aby zamknąć, delikatnie zakręcaj aż do usłyszenia kliknięcia. Instrukcja użycia: ściskając butelkę nanieść produkt pod obrzeże muszli WC, aby spłynął w dół i pokrył całą wewnętrzną powierzchnię muszli. Pozostawić na 30 min w celu usunięcia trwałych zabrudzeń. Następnie spłukać. Operację powtórzyć w przypadku trwałego osadu. W razie potrzeby użyć szczotki klozetowej. Stosować wyłącznie w muszli WC. Unikać rozlania i zanieczyszczenia skóry. W przypadku rozlania na deskę sedesową lub inną powierzchnię natychmiast zetrzeć wyciek, a jego miejsce zmyć. Usunąć wszystkie materiały użyte do usuwania wycieku. Nie mieszać z wybielaczem lub innym środkiem do czyszczenia, gdyż może to spowodować powstanie toksycznego gazu lub wydzielanie ciepła.Przechowywać w temperaturze otoczeniaPrzechowywać w oryginalnym nieuszkodzonym szczelnie zamkniętym opakowaniu z dala od światła w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Pierwsza pomoc: w przypadku podrażnienia dróg oddechowych umieścić poszkodowanego na świeżym powietrzu w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.Bref 10xEffect Power Gel Max White. Płynny środek do mycia muszli WC. Niebezpieczeństwo. Zawiera kwas chlorowodorowy i 2,2 – (oktadeka-9-enylimino) bisetanol. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdychać par. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. Przechowywać pod zamknięciem. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.Przechowywać w oryginalnej zamkniętej nieuszkodzonej butelce w temp. 5 – 40°C. Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.700 mlButelka plastikowaHenkel Polska sp. z o.o.ul. Domaniewska 4102-672 WarszawaInformacje dla użytkowników i personelu medycznego:tel. 32 41 20 100e-mail: henkel.polska@henkel.comwww.henkel.plInformacje dot. postępowania w razie wypadku:tel. 12 411 99 99

szklanki do piwa na nóżce, skoda fabia 1.9 sdi spalanie, oxygel, dlaczego pestki z dyni hokkaido są niejadalne, maska pyłowa, vileda quick & clean, przygotowanie karpia do smażenia, eleganckie filizanki, golonka w siatce gotowana, samochodowe żarówki led z homologacją, brązowy papier, kamera cofania vectra c, spray na muchy, szczotka do zamiatania kostki, fornasetti talerze, do mycia okien, exhaust, galaretka z kurczaka

yyyyy