Domestos Kostka Power5 Pink 55G

6,24

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Domestos Power 5 Pink Magnolia Kostka toaletowa 55 g1. Higiena2. Długotrwały zapach3. Ochrona przed osadzaniem się kamienia4. Czyszcząca piana5. PołyskSposób użycia:- Zawieś produkt na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.>30% anionowe środki powierzchniowo czynne,<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne,kompozycja zapachowa,fosforany,węglowodory aromatyczne,Citronellol,Hexyl Cinnamal,Alpha-Isomethyl Ionone,Benzyl Alcohol,Linalool,Citral,LimonenePrzechowywać w temperaturze otoczeniaDomestos Power 5 Pink Magnolia Kostka Toaletowa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Citronellol, Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.Opakowanie – Nadające się do recyklingu55 gZawieszkaUnilever Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 13402-305 Warszawa801 610 610www.unilever.com

tarka z pojemnikiem, gęś pieczona w rękawie foliowym, serduszka drobiowe w sosie, jajka wartosci odzywcze, masło dietetyczne, bros na mrówki, rajstopy podkolanówki, jak przechować karpia do wigilii, pieczarka leśna, piers z kurczaka obiad, składniki charakterystyczne dla kuchni śródziemnomorskiej, roladki drobiowe z warzywami, garnki żeliwne komplet, choinka fioletowa, przyprawy w pojemnikach, szczotka do pleców, muszka z papieru

yyyyy