Kontakt Chemie 71009-Ah 200 ml

35,00

Opis

Kontakt Chemie 71009-AH 200 mlKONTAKT WL mycie elektronikiUniwersalny rozpuszczalnikiWysoka zgodność materiałowaSzybkie parowanieBez pozostawiania śladówMycie natryskowe dla całej elektroniki. Uniwersalny rozpuszczalnik do czyszczenia i odtłuszczania urządzeń elektrycznych, silników i precyzyjnych przekładni mechanicznych. Czyści płytki drukowane i styki. Do mycia natryskowego szaf rozdzielczych, konsol miksujących i obudów. Usuwa szeroki zakres zanieczyszczeń, takich jak olej, tłuszcze, nikotyna, sadza lub pozostałości lemoniady. Wysoka zgodność materiałowa z powszechnie używanymi materiałami, w elektronice. Szybkie parowanie bez pozostawiania śladów.Dane techniczne: Hasło sygnalizacyjne (substancja niebezpieczna): Niebezpieczeństwo · Informacje dotyczące bezpieczeństwa Oznaczenie GHS / zagrożenia: Palny (GHS02) (GHS-02-FLAMMABLE_SY_00),Drażniący (GHS07) (GHS-07-IRRITANT_SY_00) · Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / H: H 222: Skrajnie łatwopalny aerozol (H 222),H 229: Pojemnik pod ciśnieniem. W przypadku podgrzewania może wybuchnąć. (H 229),H 315: Działa drażniąco na skórę. (H 315),H 319: Działa drażniąco na oczy. (H 319),H 336: Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (H 336),H 412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (H 412) · Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / P: P 102: Chronić przed dziećmi. (P 102),P 210: Trzymać z dala od ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni: Palenie wzbronione (P 210),P 211: Nie rozpylać na otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu: (P 211),P 251: Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. (P 251),P 261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. (P 261),P 271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. (P 271),P 410 +412: hronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122°F. (P 410 +412),P 501: Zawartość/pojemnik usuwać do … .(P 501)

piękna filiżanka do kawy, symbol bożego narodzenia, szklanki zielone, osram night breaker laser h7 opinie, air wick mango, jak rozpuścić włosy w odpływie, jak zrobić hamburgera w domu, worki na pieluchy, perfumy gwiazdka, garnek silit

yyyyy